בר מצווה-ברוך שפטרני מדוע?

ליאור שלום  טו טבת, תשעח  1/2/2018

מדוע אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה? ישנה הלכה שנפסקה בשולחן ערוך סימן רכ"ה אומר רבי משה איסרליש .שכשהילד מגיע לגיל הבר מצווה האבא מברך" ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה".

מדוע אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה?

ישנה הלכה שנפסקה בשולחן ערוך סימן רכ"ה אומר רבי משה איסרליש  .שכשהילד מגיע לגיל הבר מצווה

האבא מברך" ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה".

הדין הזה הוא לפי שיטת כמה מעדות אשכנז ,אבל לפי הספרדים רק מהרהרים שם ומלכות בלב ,ואומרים בקיצור ברוך שפטרני מעונשו של זה .אם כן נשאלת השאלה מדוע אומרים זאת.? הטעם הפשטי הוא שעד עכשיו האבא הוא חייב בדין חינוך מדברי סופרים.

ואם חס ושלום האבא לא חינך כל כך טוב והילד לא הולך ומתנהג בדרכים טובות,יש דין בשמים על האבא וחס ושלום האבא חייב בעונש.

אבל מעכשיו שהילד מגיע לגיל המצוות והוא מתחייב בכל המצוות.כל האחריות הרוחנית  חלה על ראשו של הילד.

לכן כל מה שיעשה לטובה או לרעה יתחיב הילד בר מצווה ולא האבא. אם כן נסכם שהסיבה שאומרים ברוך שפטרני היא שהאבא נפטר מהדין או מהעונש שחל עליו אם לא עשה טוב.

יש סיבה גם לפי פנימיות התורה שנקראת תורת הסוד.רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר אומר בפרשת וישלח-ישנם שני מלאכים המלווים את האדם. יצר הרע ויצר הטוב.שכתוב "כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך"

יצר הרע נכנס באדם כאשר הוא נולד.שכתוב ל"פתח חטאת רובץ".ויצר הטוב נכנס באדם כשהוא מגיע לגיל המצוות

אם כן עכשיו מובן מדוע הילד הופך מילד לבוגר בגיל זה כי עליו אור רוחני גדול בדמות היצר הטוב.

נוסיף ונאמר-שכתוב במסכת פסחים בהתחלה אור לי"ד בודקים את החמץ-יצר הרע נקרא חמץ . אור לשנת הי"ד בודקים את היצר הרע  לאור התורה והמצוות שכתוב-"נר מצווה ותורה אור",בודקים את היצר הרע באור היצר הטוב.ובזכות התורה ומצוות שהילד יקיים יזכה לנצח את היצר הרע.

אם כן אומרים ברוך שפטרני מעונשו של -מעונשו של היצר הרע.שעכשיו נכנס שחקן חדש למשחק שודאי ינצח את היצר הרע בזכות התורה מצוות ומעשים טובים שיעשה ילד בר המצווה.

אפ כן עכשיו מובנת התשובה לפי פנימיות הדברים .אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה -זה היצר הרע.

אם כן למדנו שתי תשובות אחת לפי הפשט ואחת לפי הסוד.

 

יש נוהגים לחגוג את הבר מצווה בכותל המערבי ,שהוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל

ואז לאחר התפילה או הטקס הקצר ,לאחר שהילד עולה לקרוא בתורה-בימי שני וחמישי אז מניח האבא את ידו הימנית על ראשו של הבן ואומר ברוך שפטרני ,כמו שאמרנו ללא שם ומלכות.כל זה מלווה בשירים ובזריקת סוכריות והרבה שמחה ,מאת כל המשפחה שמתאספת לצורך חגיגת יום מיוחד זה.

הדפס את המאמר
המלץ לחבר
הוסף לקליפבורד
כתבות נוספות
מקימים מרכז בידוד קורונה ברצועת עזהדניאלארגון הטרור בונה שני מתחמים בצפון ובדרום הרצועה, אחד מהם יכלול 500 חדרי בידוד. מנהיג חמאס סינוואר הגיע בעצמו לפקח על העבודות. בשלב זה לא ידוע על חולי קורונה מאומתים בעזה
מפחדים שהסופר יתרוקן? צפירת הרגעה - אנחנו לא שםדניאלמפחדים ללכת לסופר ולגלות שכל מוצרי המזון הבסיסיים נגמרו? מגיש "צבע הכסף" יאיר ויינרב במסר מרגיע - אנחנו לא שם, ואפילו פסח יעבור בשלום
מה מצב התפשטות נגיף קורונה בעולם הערבי?דניאלרועי קייס שוחח גורמים מכמה מדינות כדי להנסות ולהבין כיצד משפיעה המגפה שמכה בעולם על העולם הערבי. מתוך חדשות הלילה, 16.03.20
X
תוכן ההודעה